Vzdělávací akce

  29.3. – 30.3.2022 – Workshop 2021 – Diagnostika a terapie neuromotorické nezralosti – psychoterapeut

                                                         Vnější a vnitřní faktory ovlivňující zrakovou percepci – ortoptista