Vzdělávací akce

 

 23.11. – 24.11.2021 – Workshop 2021 – Diagnostika a terapie neuromotorické nezralosti – psychoterapeut

                                                         Vnější a vnitřní faktory ovlivňující zrakovou percepci – ortoptista