Ceník

Ortoptický status pro dítě na základě indikace očního lékaře 250,- Kč
Ortoptický status pro dítě bez indikace očního lékaře 300,- Kč
Ortoptický status pro dospělého pacienta 300,- Kč
Ortopticko – pleoptické cvičení 60 minut 250,- Kč
Ortopticko – pleoptické cvičení 30 minut 150,- Kč
Ortoptické cvičení dospělého pacienta 30 minut 250,- Kč
Screeningový test přístrojem Plusoptix A09 200,- Kč
Ortoptická diagnostika u specifických poruch učení 1 000,- Kč
Každá další návštěva u specifických poruch učení 500,- Kč
Hessův štít 100,- Kč
Troposkop 100,- Kč
Test kontrastní citlivosti 250,- Kč
Konzultace 30 minut 250,- Kč