Ceník

Ortoptický status pro dítě na základě indikace očního lékaře 300,- Kč
Ortoptický status pro dítě bez indikace očního lékaře 400,- Kč
Ortoptický status pro dospělého pacienta 500,- Kč
Ortopticko – pleoptické cvičení 60 minut 300,- Kč
Ortopticko – pleoptické cvičení 30 minut 200,- Kč
Ortoptické cvičení dospělého pacienta 30 minut 300,- Kč
Screeningový test přístrojem Plusoptix A09 200,- Kč
Ortoptická diagnostika u specifických poruch učení 1 000,- Kč
Každá další návštěva u specifických poruch učení 500,- Kč
Hessův štít 300,- Kč
Troposkop 150,- Kč
Test kontrastní citlivosti 300,- Kč
Konzultace 30 minut 350,- Kč