Ortoptická ambulance

V ortoptické ambulanci provádíme kompletní ortoptické vyšetření bez či s indikací očního lékaře a dále pouze na základě indikace očního lékaře ortopticko – pleoptické cvičení. Do ortoptické ambulance je nutné se předem telefonicky objednat a to pouze v pondělí a středu od 8:00 do 12:00. Mimo tento termín nebudou telefonické objednávky přijímány, věnujeme se objednaným pacientům. V naší ortoptické ambulanci nemáme smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou, pacient si musí vyšetření či cvičení hradit.

Kompletní ortoptické vyšetření (ortoptický status)

Ortoptický status se provádí u pacientů, kteří pravidelně dochází na ortopticko – pleoptické cvičení. Tento status slouží ke zjištění, jak se mění, resp. lepší vidění oběma očima. Ortoptický status je prováděn u dětí, které dochází na cvičení, většinou 1x měsíčně a je součástí ortopticko – pleoptického cvičení (rodič ho tedy nehradí zvlášť, hradí pouze cvičení).

Dále je možno provést ortoptický status u pacientů, kteří nedochází na cvičení, ale lékař potřebuje zjistit např. velikost úchylky šilhání, stupeň tupozrakosti či stav prostorového vidění… Provádíme také kompletní ortoptický status na vyžádání rodiče u dítěte, které k nám na cvičení nedochází.

Ortoptický status je někdy vhodné provést u dospělých pacientů např. s diplopií (dvojité vidění) náhle vzniklou, po mozkových příhodách, u roztroušené sklerozy…

Toto vyšetření vyžaduje částečnou spolupráci dítěte a trvá zhruba 20-60 minut, záleží na spolupráci pacienta a na závažnosti očního problému.

Kompletní ortoptický status zahrnuje:
 • vyšetření zrakové ostrosti (vízu) do blízka i do dálky s korekcí a bez korekce
 • změření brýlové korekce na fokometru
 • změření pupilární distance
 • zakrývací test ke zjištění šilhání
 • orientační vyšetření motility a konvergence
 • orientační vyšetření fixace
 • zjištění stavu jednoduchého binokulárního vidění v prostoru (Worthův test, Bagoliniho skla, prizmatická skla…)
 • zjištění stavu jednoduchého binokulárního vidění na přístrojích (synoptofor)
 • zjištění velikosti objektivního a subjektivního úhlu šilhání na přístrojích do dálky a do blízka
 • vyšetření prostorového vidění na přístrojích a pomocí testů (Lang I, Random Dot,…)
 • případně na vyžádání test kontrastní citlivosti
 • případně na vyžádání screeningový test Plusoptixem

Ortopticko – pleoptické cvičení

Ortopticko – pleoptické cvičení může ortoptista provádět u pacienta pouze na základě indikace očního lékaře. Je tedy nutné mít k tomuto cvičení doporučení od očního lékaře. Na cvičení dochází děti vždy 1x týdně. Malé děti dochází na 30 minut, větší spolupracující děti na 60 minut. V naší cvičebně bereme děti na cvičení cca od 2,5 let (ale máme i pár šikovných dětí, které začaly cvičit od 2 let). Horní věková hranice se pohybuje kolem 12 let. Čím dříve dítě začne cvičit, tím rychleji lze oční vadu léčit. V některých případech je ortoptické cvičení indikováno také u dospělých pacientů – např. s diplopií (dvojité vidění). Ortopticko – pleoptické cvičení musí probíhat formou hry, jinak by se dítě nechtělo každý týden na cvičení vracet a nespolupracovalo by.

Průběh cvičení stanovuje a upravuje ortoptista dle kompletního ortoptického statusu, který si u dítěte pravidelně provádí, aby věděl, jak se vidění lepší. Ortoptické cvičení je nutné vždy doplnit o poctivé a každodenní provádění pleoptických cviků doma.

Ortopticko – pleoptické přístroje v naší ambulanci:
 • synoptofor
 • vergenční stereoskop
 • cheiroskop
 • Campbellův zrakový stimulátor (CAM)
 • centrofor
 • prizmatická skla
 • pomůcky pro cvičení konvergence
 • pomůcky pro cvičení motility
 • pomůcky pro cvičení pleoptiky
 • medicínské filtry