Návrhy domácích cvičení

Cvičení můžete využít v průběhu prázdnin nebo školního roku. Své děti při práci pravidelně kontrolujte. Pokud jste od nás dostali červený medicínský filtr, nezapomeňte jej dát na min. 30 min až 1 hodinu denně.

Úkoly jsou určeny k aktivní pleoptice, tj. ke cvičení tupozrakého oka na blízkou vzdálenost (40 cm) za pomoci hmatu, sluchu nebo paměti. Nejčastěji budeme využívat ze smyslů hmatu, při spolupráci oko-ruka.

Vypichování

Precizní práce na blízkou vzdálenost, která vyžaduje maximální soustředění a přesnost při vypichování. Při práci kontrolujte správné držení špendlíku (kolmé postavení při vypichování).
Pomůcky: podložka (polystyren, plsť), jehla nebo velký špendlík, vytečkovaný obrázek
Vypichování-PDF

Bludiště

Najít správnou cestu je nesnadný úkol, hlavně pokud ho dítě musí řešit tupozrakým okem. Pro usnadnění si může jednotlivé cestičky obtáhnout rozdílnými barvičkami.
Bludiště-PDF

Mandaly

Obrázky mandal můžete využít jako omalovánky, dbejte na pečlivost vybarvování. Na omalovánkách si dítě může zkoušet nácvik prostorové kompozice obrázku, např. souměrnost obrázku, zrcadlení apod.
Mandaly-PDF

Pracovní sešity

Obtahování linky – pečlivým a přesným obtahováním linky trénujete nejen nácvik správného uchopování tužky, ale také tupozraké oko.
Obkreslování-PDF
Vyhledej a označ – pracovní listy se zaměřením na rozpoznání a orientaci v jednoduchých a složitých tvarech a na zapamatování pořadí. Pro děti s tupozrakým okem se jedná o složitý úkol. Systém tvarů, znaků, obrázků, písmen apod. je pro ně hůř čitelný, než pokud se vyskytují samostatně.
Vyhledej a označ-PDF
Záložka do knihy-PDF

Specializované pracovní sešity na rozvoj zrakového vnímání
Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 3 do 5 let, Jiřina Bednářová
Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 4 do 6 let, Jiřina Bednářová
Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7 let, Jiřina Bednářová
Kuliferda – Zrakové vnímáníNetradiční puzzle
Každý jistě ví, jak vypadá puzzle a jak se staví. To ale neplatí pro netradiční puzzle. Ačkoli jsou dílky stejně tvarované a pěkně do sebe zapadnou, složí z nich děti nejen jakýkoli obrázek, ale i prostorové předměty podle svojí fantazie. Puzzle rozvíjí nejen jemnou motoriku a koordinací oko-ruka, ale i prostorovou orientaci.Magnetické kytičky
Hra na procvičování barev, jemné motoriky a koordinace oko-ruka.
http://www.spravnahracka.cz/magneticka-hrakvetiny/d-1079/