Cvičení motility

Cvičení motility se provádí po operaci šilhání nebo např. při obrně očního svalu. Cvičení motility je velmi jednoduché, někteří lidé nazývají cvičení motility také „jógou očí“. Obecně lze říci, že pomocí tohoto cvičení procvičujeme oční svaly. Cvičení se provádí bez brýlové korekce s nehybnou hlavou (dívají se pouze oči). Sedneme si proti dítěti do vzdálenosti natažené paže. V ruce držíme fixační bod (tužka, malá hračka, světýlko…), který bude pacient sledovat. Fixačním bodem pohybujeme do 9 základních pohledových směrů. Výchozí pozice, do které se vždy z každého pohledového směru vracíme, se nachází v pozici před nosem. První čtyři směry kopírují kříž – tedy nahoru, dolů, vpravo a vlevo. Další čtyři směry kopírují kříž pootočený o 45˚ – tedy vpravo šikmo nahoře, vlevo šikmo nahoře, dole šikmo vpravo a dole šikmo vlevo. Těchto 8 základních směrů neustále střídáme. Je jedno, kterým směrem začnete, ale musí se dodržovat správný směr. Poslední devátý směr kopíruje konvergenci (viz. výše). Přibližujeme tedy fixační bod k nosu.

Cvičení motility by se mělo provádět několikrát denně, minimálně po dobu 3 – 5 minut, podle soustředěnosti dítěte. Ideální je, když se cvičení zvládne provést denně alespoň 15 minut.