O nás

Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D. (Jeřábková)

V roce 1998 absolvovala Střední zdravotnickou školu v Jihlavě, obor všeobecná sestra. Poté v roce 2001 dokončila Diplomovaného očního technika na Vyšší zdravotnické škole v Brně. V roce 2004 složila závěrečné zkoušky a obhájila diplomovou práci na téma Léčba tupozrakosti z pohledu optometristy a ortoptické sestry na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Optometrie. V roce 2006 absolvovala Pomaturitní specializační studium v ortoptice a pleoptice a promovala na navazujícím magisterském studium v oboru Optometrie při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně s obhajobou diplomové práce na téma Diagnostika a korekce heteroforií. Od roku 2009 do roku 2016 byla předsedkyní České společnosti ortoptistek (ČSO). Je členem a reprezentantem za Českou republiku v International Orthoptic Association (IOA), členem Orthoptites de la Communauté Européenne (OCE). Jako předsedkyně ČSO se účastnila jednáních IOA a OCE (Německo, Polsko, Norsko, Itálie, Švýcarsko, Kanada….). Absolvovala stáže na ortoptických pracovištích v Paříži a New Yorku. Podílí se na organizaci ortoptických konferencí, přednáškové činnosti a publikační činnosti. Ortoptice se věnuje od roku 2005. V roce 2008 obdržela Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ortoptista (reg.číslo 012-0118- 8241). Věnuje se screeningovému vyšetření zraku přístrojem Plusoptix a to od roku 2010 a od roku 2011 vede vlastní ortoptickou ambulanci v Brně. V roce 2021 dokončila doktorandské studium oboru Lékařská biofyzika při LF MU v Brně. Během studia se věnovala zpracování tématu disertační práce – Diplopie s insuficiencí konvergence u nestrabujícího pacienta. Zároveň také spolupracuje s katedrou Optometrie a ortoptiky při LF MU v Brně. V roce 2022 ve Švýcarsku úspěšně dokončila Irlen kurz včetně složení závěrečné zkoušky a získala certifikaci pro používání Irlen filtrů.