Vzdělávací akce

  21.3. – 22.3.2023 – Workshop 2023
  Neurovývojová terapie v logopedii a praxi speciálního pedagoga

  Dopady narušené zrakové percepce do předškolního a školního vzdělání