Ceník

Ortoptický status pro dítě na základě indikace očního lékaře 400,- Kč
Ortoptický status pro dítě bez indikace očního lékaře 500,- Kč
Ortoptický status pro dospělého pacienta 600,- Kč
Ortopticko – pleoptické cvičení 60 minut 350,- Kč
Ortoptické cviční pro posílení binokulární spolupráce 60 minut 500,- Kč
Ortopticko – pleoptické cvičení 30 minut 250,- Kč
Ortoptické cvičení dospělého pacienta 30 minut 350,- Kč
Screeningový test přístrojem Plusoptix A09 200,- Kč
Ortoptická diagnostika u specifických poruch učení 1 000,- Kč
Každá další návštěva u specifických poruch učení 500,- Kč
Hessův štít 300,- Kč
Troposkop 150,- Kč
Test kontrastní citlivosti 300,- Kč
Konzultace 30 minut 350,- Kč