Ortoptická diagnostika u specifických poruch učení

Specifické poruchy učení lze definovat jako omezenou schopnost naučit se určité dovednosti navzdory normální inteligenci, dobrému tělesnému a duševnímu zdraví, přiměřené vzdělávací nabídce, motivaci a vyvíjenému úsilí dotyčného jedince. Dotyčný jedinec své problémy bez cizí pomoci nezvládne a porucha zasahuje do jeho života školního a následně také pracovního, tedy ho významně omezuje v uplatnění jeho nadání a tvořivosti.

Děti s diagnostikovanou specifickou poruchou učení dochází pravidelně ke speciálnímu pedagogovi či do pedagogicko – psychologických poraden, kde se již pracuje na zdokonalení určité dovednosti.

Specifická porucha učení může být ovšem nakombinována s dalšími problémy, proto je vhodné pohlížet na dítě komplexně a v případě výskytu dalších problémů řešit vše, nikoliv jenom jeden problém. Velice často děti kromě speciálního pedagoga navštěvují např. oftalmologa, logopeda, fyzioterapeuta, psychologa, neurologa, ortoptistu…

Jestliže je odesláno dítě se specifickou poruchou učení k ortoptistovi, ortoptista provede nejdříve kompletní ortoptický status, včetně vyšetření fixace a sakadických pohybů (očních pohybů), vyšetření kontrastní citlivosti, detekce pohybu, vizuální vyhledávání…

Díky výše uvedeným vyšetřením může ortoptista zjistit např. poruchu konvergence, úchylku šilhání do blízka, poruchu prostorového vidění, špatnou fixaci, narušené sakadické pohyby očí, malou šířku fúze, snížení kontrastní citlivosti…

Jestliže dítě nemá diagnostikovanou oční vadu oftalmologem a ortoptista najde některou z výše uvedených poruch, kterou není nutno korigovat brýlovou korekcí, může doporučit speciální domácí cvičení, ortoptické cvičení (pouze na základě indikace očního lékaře), použití speciálních barevných filtrů…

Pokud je pohlíženo na dítě komplexně a léčba probíhá také komplexně, lze předpokládat, že pozitivní výsledek se u dítěte dostaví rychleji a dojde nejenom ke zlepšení výsledků ve škole, ale také ke zvýšení sebevědomí dítěte.