Screening zrakových vad

Proč se nechat vyšetřit Plusoptixem A09
   • přístroj Plusoptix A09 pracuje na principu excentrické fotoskiaskopie
   • během krátké chvíle zjistíte, zdali se u Vašeho dítěte vyskytuje oční vada
   • vyšetření je bezbolestné, nepoškozuje zrak, je velmi rychlé
   • obě oči jsou měřeny současně
   • vyšetření se provádí bez rozkapání (bez tzv. cykloplegie)
   • není zde nutná spolupráce dítěte, proto je možné vyšetřit děti již od 6 měsíců
   • zvukové a světelné efekty zaujmou každé dítě
   • možnost vyšetření také pro handicapované děti
   • včasný záchyt očních vad
   • čím dříve se oční vada zjistí, tím více se dá pro dítě udělat a nemusí mít zrakový handicap po zbytek života
   • vyšetřovací vzdálenost je 1 metr, nic se dítěti nepřikládá na oči, proto se děti nebojí a jsou vyšetřitelné
   • přístroj umožňuje měření refrakce, lze tedy odhalit krátkozrakost, dalekozrakost či astigmatismus
   • screeningový test je vždy doplněn o zakrývací test, vyšetření motility a konvergence. Na základě těchto doplňkových testů lze odhalit šilhání nebo tupozrakost
   • v případě pozitivního nálezu budete dále svěřeni do rukou dětských očních lékařů
   • zrak se u dětí neustále mění a vyvíjí, je tedy dobré provádět kontrolu pravidelně minimálně jednou za rok
   • pediatr provádí ze zákona povinné oční prohlídky v 1,3,5,7… letech, malé děti ale příliš nespolupracují, proto je vhodné doplnit oční prohlídku ještě o vyšetření Plusoptixem.
   • pokud se v rodině vyskytují oční vady, je zde velké riziko, že také Vaše dítě bude mít oční vadu. Pravidelným preventivním vyšetřením můžete předejít vzniku zrakového handicapu.
   • výskyt očních vad u dětí v předškolním roce: šilhání 2%, tupozrakost 3%, refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) 10%
   • byl prováděn výzkum, kdy bylo zjištěno, že cca 65% dětí s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, mělo oční vadu. Např. u tupozrakosti se objevuje kromě zhoršeného vidění také tzv. porucha rozlišovací schopnosti. To znamená, že dítě vidí lépe znaky izolovaně než znaky v řádku. V praxi to vypadá tak, že dítě při čtení vynechává písmena, při počítání vynechává čísla, má problémy při geometrii…
   • zhruba do 8 let probíhá vývoj zraku. Kolem 7-8 roku tento vývoj končí. Jestliže má dítě oční vadu, na kterou se nepřijde, vývoj oka se zpomalí nebo zastaví a u dítěte nemusí vzniknout tzv. prostorové vidění, které je v budoucnu důležité např. při sportu, ale také při určitých povoláních – např. řidič, designer…Jestliže se prostorové vidění v tomto období nevyvine, nelze ho později žádným způsobem vytvořit. Jestliže je oční vada odhalena včas a je léčena, probíhá vývoj oka plynule dále.
   • 90% očních vad se dá u dětí léčit, musí se na ně ale přijít včas
   • každý pacient obdrží zprávu s vyhodnocením screeningového testu
   • přístroj slouží k preventivnímu vyšetření, nenahrazuje vyšetření očním lékařem v cykloplegii

Screeningový test přístrojem Plusoptix je podporován Českou oftalmologickou společností, Českou společností dětské oftalmologie a strabologie, Českou společností ortoptistek, Českou kontaktologickou společností, Asociací zrakových terapeutů a Společenstvem Českých optiků a optometristů.

Na screeningový test je nutno se předem objednat. Vyšetření se provádí bez indikace očního lékaře. Vyšetřený pacient obdrží ihned výsledek vyšetření.