Pleoptické cvičení

Pomocí pleoptiky léčíme tupozrakost. Cílem domácího pleoptického cvičení je zatížit tupozraké oko co nejvíce při práci do blízka. Pacient má tedy na lépe vidoucím oku okluzor (látkový nebo náplasťový) a hraje si či pracuje na vzdálenost cca 40 cm, tedy do blízka. Malé děti se někdy brání zakrytí lepšího oka okluzorem. Je dobré nazvat okluzi např. hrou na piráty, kdy může mít zalepené oko i rodič. Nejčastěji děti při domácí pleoptice např. kreslí, čtou si, skládají puzzle, obkreslují obrázek, hrají společenské hry, vypichují předkreslený obrázek tužkou s jehlou, mohou hrát hry na počítači nebo tabletu, navlékají korálky, vyšívají…

Dítě musí mít vždy správně nasazený okluzor, aby nepodhlíželo. Pokud nosí brýle, tak samozřejmostí je mít nasazenou brýlovou korekci.

V dnešní době tráví děti hodně času u počítače. Existují speciální počítačové programy pro šilhající a tupozraké děti. V naší ortoptické ambulanci garantujeme používání programu rané péče EDA. Tento program lze využít na iPadu. Další počítačový program, který doporučujeme, byl vyroben na ČVUT ve spolupráci s ortoptisty a strabology. Do tohoto programu se lze dostat na základě přihlašovacího kódu, který dostane pacient v ortoptické ambulanci.

Pleoptické cvičení lze doplnit ještě o nošení speciálního medicínského filtru, který slouží k léčbě tupozrakosti. Tento filtr je doporučen ortoptistou na základě kompletního ortoptického statusu a výsledků ortopticko – pleoptického cvičení.

Okluzor nedáváme dítěti na sport nebo na ven. Dítě, které má okluzor, nemá prostorové vidění, dívá se horším okem, takže je zde riziko vzniku úrazu. Proto je ideální nosit okluzor doma nebo např. ve školce.